• હોમ »
  • આજે ડેમોમાં પાણી તો છે પણ છેવાડાના ખેડૂતના ખેતર સુધી તેને પોહચાડવા કેનાલો ક્યાં ? નર્મદાના નામે રાજનીતિ કરવાને બદલે કેનાલોનું બાકીના કામોની ચિંતા કરો : જન વિકલ્પ પ્રવક્તા (પાર્થેશ પટેલ )
Return to top